Nose Work

I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.
Det är en allmän hundsport där alla hundar kan delta och alla klubbar inom Svenska Kennelklubbens organisation kan arrangera kurser och tävlingar. Hundsporten är inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundar utför dagligen inom till exempel polisen och tullen. Men det är också ett enkelt och roligt sätt att aktivera sin hund!

Att få använda nosen tycker de allra flesta hundar är spännande. Nose Work ger dessutom hunden både fysisk och mental stimulans när den tillsammans med dig söker efter dofterna, som kan vara placerade både inne och ute, på olika höjder, underlag, fordon och i lådor.

Tävla i Nose Work

Om du vill tävla i Nose Work måste hunden först klara ett doftprov, som den tidigast får utföra vid 10 månaders ålder. Därefter är den välkommen att börja tävla efter att den fyllt ett år. För att får anmäla din hund till en tävling måste du vara medlem i någon klubb inom SKKs organisation. Alla hundar får delta, men är hunden oregistrerad behöver den först ha en speciell tävlingslicens från SKK.

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work; NW1, NW2 och NW3. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid. Tiden bestäms av domaren vid varje tävling.

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök

Man kan tävla i TSM (tävling samtliga moment) eller TEM (tävling enksilt moment) i varje klass. I TSM gör man då ett sök i varje moment och i TEM gör man fyra sök av ett moment fast i olika områden.

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov (DP). För att få tävla måste man ha genomfört ett doftprov med godkänt resultat. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Doftprovet genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 förekommer en doft och en doftgömma i samtliga moment.

I NW2 förekommer två dofter eller en kombination av dessa och antalet doftgömmor kan variera mellan en eller två.

I NW3 förekommer tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren kunna läsa av hunden att den inte hittar doft i området och meddela domaren att det inte finns någon doft utplacerad i området inom den utsatta tidsgränsen.