Sök

Sök ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Om sök

Förutom lydnadsdelen så är syftet med sök som specialmoment att hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Upplevelse av sök

Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans.

Träna sök

En bra förutsättning är att hunden skall vara tillgänglig och tycka om att ta kontakt med främmande människor. Den skall kunna jobba självständigt samtidigt som den följer okopplad sin förares dirigering.

Så här tränar du sök

Det finns olika sätt att lära in och träna sök. Hunden markerar hittad figurant antingen genom att bli kvar och skälla vid figuranten eller genom att i munnen ta en markeringsrulle, som hänger i halsbandet, och återvända till sin förare. När man tränar sök skall man vara flera ekipage så att man kan hjälpas åt att gömma sig som figurant.

Vilka hundar kan träna

I princip alla hundar kan vara med och träna. De allra minsta hundarna kanske kan ha svårt att jobba i snårig och svårtillgänglig terrräng.

Tävla i bruksprov sök

Alla hundar som är registrerade hos SKK får tävla i grenen sök. Det finns några specialbestämmelser avseende villkor för deltagande och dessa kan man läsa om i reglerna.

Tävlingar och mästerskap

Lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben arrangerar söktävlingar någon gång under året. Svenska mästerskap anordnas årligen. Flera rasklubbar inom Brukshundklubben anordnar också svenska mästerskap eller riksmästerskap för sina respektive raser.

Titlar att vinna

När man tävlar i sök kan man bli sökprovschampion, SE SöCh, om man har erhållit tre certifikat på bruksprov i grenen.

Klasser att tävla i

I bruksproven där söket ingår kan man tävla i klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass.

Kombinera sök med annat

Konditionsträning för såväl förare som hund är bra att ha med i sin träningsplanering.