Regler för Vandringspriser ÅBHK

Varje år på årsmötet delas det ut vandringspriser till flitiga medlemmar i ÅBHK.
På hemsidan står vilket datum som gäller för inskickande av resultat.
OBS! Endast officiella prov/tävlingar får räknas.

Dessa vandringspriser finns att tävla om:

 • Tävlan om Bästa Utställningshund (Utställningstallriken)
 • Tävlan om Bästa Brukshund (Brukstallriken)
 • Tävlan om Bästa IPO hund (IPOtallriken)
 • Tävlan om Bästa Lydnadshuns (Lydnadstallriken)
 • Tävlan om Bästa Agilityhund (Agilitytallriken)
 • Tävlan om Bästa Rallylydnadshund (Rallylydnadstallriken)
 • Tävlan om Bästa Freestylehund (Freestyletallriken)

Bestämmelser för dessa priser:

 • Priserna kan erövras av medlemmar i Årjängs Brukshundklubb som tävlar för Årjängs BK. Samtliga raser, även oregistrerad hund äger rätt att tävla om priserna.
 • Priserna är vandrande till dess att samma ekipage erövrat samma pris tre år, eller samma hund eller förare i fem år. Denna får då behålla priset och Årjängs Brukshundklubb upprättar ett nytt pris.
 • Tävlingsåret omfattar kalenderåret, 1 januari till 31 december.
 • Det ankommer på de tävlande att senast den 15 januari året efter sända in sina resultat. Resultaten skickas in till info@arjangsbrukshund.se, såvida annat inte meddelats.
 • Resultaten ska redovisas med gren, klass, poäng, placering, datum, tävlingsort, samt en uträkning av poäng enligt denna beskrivning.
 • Priserna delas ut på årsmötet och följepriserna skall finnas till de tre främsta placeringarna.
 • Om en eller flera får samma poängtal avgörs detta i första hand genom högsta medelbetyg totalt, om det fortfarande är lika så är det högsta betyg vid bästa tävlingen som avgör, om betygen är lika där så bli det näst bästa och slutligen tredje tävlingen som avgör.
 • Resultaten skall efter anmodan kunna styrkas med utdrag från hunddata, domarprotokoll eller kritiklapp.
 • Det ankommer på den som fått priset att sätta in foto på hunden i det album som eventuellt följer resp. pris.
 • För att ändringar, strykningar eller tillägg till reglerna skall kunna göras krävs stadgeenligt utlyst medlemsmöte.

STATUTER FÖR ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND.

 • Syfte med utmärkelsen är att i enlighet med klubbens stadgar stimulera utställningsverksamheten samt väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar.
 • Priset tillfaller den hund med ägare som under året erhållit högsta poäng (enligt beräkningen nedan), på officiella utställningar i Sverige.
  De 6 bästa resultaten räknas.
 • Minimikravet för att utnämnas till ”Årets utställningshund” är 15 poäng.
 • Varje hund får endast tillgodoräkna sig 3 CERT, 3 R-CERT, 2 CACIB OCH 3 R-CACIB.

Till hundras där bruks – jakt meriter m.m fordras

EXCELLENT  -  3 poäng
CK  -  5 poäng
R-CERT  -  5 poäng
CERT  -  15 poäng
BIR  -  3 poäng
BIM  -  2 poäng
CACIB  -  15 poäng
R-CACIB  -  5 poäng
CHAMPIONAT  -  25 poäng

Till övriga raser.

EXCELLENT  -  3 poäng
CK  -  5 poäng
R-CERT  -  3 poäng
CERT  -  10 poäng
BIR  -  3 poäng
BIM  -  2 poäng
CACIB  -  10 poäng
R-CACIB  -  5 poäng
CHAMPIONAT  -  20 poäng

Placeringar:

Samtliga konkurrensklass placeringar med minst Excellent
Placering 1 = 5 poäng
Placering 2 = 4 poäng
Placering 3 = 3 poäng
Placering 4 = 2 poäng

BHKL/BTKL:
Placering 1 = 10 poäng
Placering 2 = 8 poäng
Placering 3 = 6 poäng
Placering 4 = 4 poäng


STATUTER FÖR ÅRETS BRUKSHUND

MH  -  1 poäng

Appellklass
Godkänd  -  1 poäng
Uppflyttad  -  3 poäng

Lägre klass
Godkänd  -  2 poäng
Uppflyttad  -  6 poäng

Högre klass
Godkänd  -  3 poäng
Uppflyttad  -  8 poäng

Elitklass
Godkänd  -  4 poäng
Certpoäng  -  12 poäng

Cert  -  15 poäng

Brukschampion  -  10 poäng

SM-deltagande (50 poäng – placering)  -  50 poäng

Nordisk-deltagande (50 poäng – placering)  -  50 poäng

VM-deltagande (100 poäng – placering)  -  100 poäng


STATUTER FÖR ÅRETS LYDNADSHUND

Lydnadsklass 1
1:a pris  -  3 poäng
2:a pris  -  2 poäng
3:e pris  -  1 poäng
Lydnadsdiplom klass 1  -  2 poäng

Lydnadsklass 2
1:a pris  -  4 poäng
2:a pris  -  3 poäng
3:e pris  -  2 poäng
Lydnadsprovsdiplom klass 2  -  3 poäng

Lydnadsklass 3
1:a pris  -  5 poäng
2:a pris  -  4 poäng
3:e pris  -  3 poäng
Lydnadsprovsdiplom klass 3  -  4 poäng

Lydnadsklass Elit
1:a pris  -  6 poäng
2:a pris  -  5 poäng
3:a pris  -  4 poäng
Lydnadsprovsdiplom klass Elit  -  5 poäng

Lydnadschampionat  -  10 poäng

SM-deltagande (50 poäng – placering)  -  50 poäng

Nordisk-deltagande (50 poäng – placering)  -  50 poäng

VM-deltagande (100 poäng – placering)  -  100 poäng


STATUTER FÖR ÅRETS AGILITYHUND

 • Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar i Årjängs Brukshundklubb som tävlar i agility för Årjängs Brukshundsklubb.
 • Det är de 10 bästa lopp i agilityklass och 10 bästa lopp i hoppklass som räknas.
 • Agilityserien räknas och genererar endast 2 poäng pr. fullföljd/start/tävling.

Poäng:

Målgång  -  2 poäng
Max 5 fel (ej felfritt)  -  3 poäng
Max 10 fel  -  2 poäng
Max 15 fel  -  1 poäng
Felfritt lopp inoff hopp  -  4 poäng
Felfritt lopp inoff agility  -  6 poäng
Felfritt lopp klass 1 hopp  -  5 poäng
Felfritt lopp klass 1 agility  -  6 poäng
Felfritt lopp klass 2 hopp  -  6 poäng
Felfritt lopp klass 2 agility  -  7 poäng
Felfritt lopp klass 3 hopp  -  7 poäng
Felfritt lopp klass 3 agility  -  8 poäng

Bonuspoäng:

Uppflyttningspinne klass 1  -  1 poäng
Uppflyttningspinne klass 2  -  2 poäng
Uppflyttning klass 2  -  3 poäng
Uppflyttning klass 2  -  4 poäng

Cert  -  3 poäng

Championat  -  4 poäng

SM-nolla/pinne  -  3 poäng

SM-deltagande (100 poäng – placering)  -  100 poäng

Nordisk-deltagande (100 poäng – placering)  -  100 poäng

VM-deltagande (150 poäng – placering)  -  150 poäng


STATUTER FÖR ÅRETS FREESTYLE/HTM HUND

 • Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar i Årjängs brukshundsklubb som tävlar i freestyle för Årjängs BK.
 • Det är de tre bästa resultaten från officiella tävlingar som räknas.
 • Man kan tillgodoräkna sig poäng från olika freestyle/HTMklasser

 Poängberäkningssystem:

Utgångssumman är hundens erhållna poäng i den aktuella klassen med följande koefficienter

KLASS     KOEFFICIENT
Klass 1     1,0
Klass 2     1,1
Klass 3     1,15

Extra poäng ges enligt följande:

Uppflyttning       1,0 poäng
Diplom/Certpoäng     2,0 poäng

Uträkningsexempel tre tävlingar:

Klass 1   22,75 = 22,75 x 1,0 =   22,75
Klass 1   25,20 = 25,20 x 1,0 =   25,20
Klass 2   23,61 = 23,61 x 1.1 =   25,97

Summa        73,92 + 2 uppflyttningspoäng

SM-deltagande (100 poäng – placering)                                 100 poäng

Nordisk-deltagande (100 poäng – placering)                            100 poäng

VM-deltagande (150 poäng – placering)                                   150 poäng


STATUTER FÖR ÅRETS RALLYLYDNADSHUND

 • Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar i Årjängs Brukshundsklubb som tävlar i rallylydnad för Årjängs BK.
 • Varje ekipage får tillgodoräkna sig de fem godkända kvalresultaten i varje klass som de tävlat i officiellt.

 Poängberäkningssystem:

Kvalpoäng (70) Nybörjarklass                                         2,5 poäng

Kvalpoäng (70) Fortsättningsklass                                5,0 poäng

Kvalpoäng (70) Avancerad klass                                    7,5 poäng

Kvalpoäng (70) Mästarklass                                         10,0 poäng

Bonuspoäng för placering med kvalpoäng:

1:a   5,0 poäng
2:a   4,0 Poäng
3:a   3,0 poäng
4:a   2,0 Poäng
5:a   1,0 poäng

SM-deltagande (50 poäng – placering)   50 poäng

Nordisk-deltagande (100 poäng – placering)   100 poäng

VM-deltagande (150 poäng – placering)   150 poäng


STATUTER FÖR ÅRETS IPOHUND

 • Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar i Årjängs Brukshundsklubb som tävlar i IPO för Årjängs BK.

Poäng:

BH
Godkänd  -  1 poäng

MH
Godkänd  -  1 poäng

IPO 1
Deltagit/fullförd  -  2 poäng
Godkänd  -  6 poäng

IPO 2
Deltagit/fullförd  -  3 poäng
Godkänd  -  8 poäng

IPO 3
Deltagit/fullförd  -  4 poäng
Godkänd  -  12 poäng

CP  -  15 poäng

Cert  -  20 poäng

Championat  -  10 poäng

SM-deltagande (50 poäng – placering)  -  50 poäng

Nordisk-deltagande (50 poäng – placering)  -  50 poäng

VM-deltagande (100 poäng – placering)  -  100 poäng


Holly’s HP

Detta pris instiftades 1996 och är skänkt av Kennel Granparé. Priset går till den tik som har högsta totalpoäng från samtliga starter i bruks och lydnad under tävlingsåret. Priset vandrar till dess en och samma förare erövrat det tre gånger.

Utgår när nuvarande vandringspris är fullt.


Solo’s HP

Skänkt av Britt-Marie Wilhelmsson 1998 och kommer att delas ut första gången år 2000. Samma regler som för Holly’s HP (ej IPO) men öppen endast för hanhundar.

Utgår när nuvarande vandringspris är fullt.


Kelly’s HP

Priset är instiftat av Kenneth Niklasson 1999, då det också delades ut för första gången. Priset utdelas till årets bästa debutant i lydnadsklass 1 eller appellklass. Priset tillfaller den som har det högsta resultat på en tävling under tävlingsåret. Priset delas ut i följande ordning:

 1. Förare + hund som är debutant i lydnadsklass 1
 2. Hund som är debutant i lydnadsklass 1

Finns ingen som uppfyller ovanstående krav skall priset gå till debutant i appellklass

 1. Förare + hund som debutant i appellklass
 2. Hund som är debutant i appelklass

Priset skall vandra tills plattan är full och sedan tillfalla ÅBHK för förvaltning.


Årets Engström.

Detta är ett pris skänkt av ÅBHK till en person som under året gjort mycket för klubben eller presterat något bra individuellt. Förslag skickas in av medlemmar. Motivering skall medfölja.
Utnämning förblir hemlig fram till årsmötet.

Annonser