Freestyle och HtM

Freestyle är en hundsport som ger föraren möjlighet att visa fritt utformade lydnadsprogram till musik. Sporten ger tillfälle att ta tillvara individuella egenskaper hos hunden och visa resultat av positiv hundträning med träningsglädje, kontakt, lyhördhet och samarbete i fokus. En grundtanke är att freestyle ska vara roligt både för förare och hund.

En viktig sak när man tävlar i den här sporten är koreografin. Här ingår en hel del planering; val av musik, att skapa en kedja av rörelser anpassade den valda musiken, kläder, eventuell rekvisita och hur man ska röra sig över tävlingsplanen. Ibland väljs ett tema som illustrerar något som till exempel en person, en händelse eller en historia. Såväl ekipagets skicklighet som förmåga att fånga åskådarnas intresse är av vikt.

I freestyle finns två tävlingsgrenar: freestyle och heelwork to music (HtM). I Freestyleklassen väljer man fritt rörelser medan HtM-klassen har tio fasta fotpositioner.

Freestyle

I freestyle utför föraren tillsammans med sin hund ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. I programmet bedöms i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet, och Tolkning av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i förhållande till hund och hur programmet har anpassats till musiken. Hundens och förarens rörelser ska tillsammans bilda en tilltalande helhet.

Då programmet utformas helt av föraren och rörelserna väljs helt fritt, kan olika program se mycket olika ut. En freestylehund lär sig ofta väldigt många olika moment och lär sig dessutom att arbeta uppmärksamt genom ett helt program och att följa förarens minsta vink för att få rörelserna rätt till musiken.

Heelwork to Music (HtM)

I HtM gäller det samma som för freestyle med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program. I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är. Här belönas precision i positionsarbetet och hunden ska arbeta rak i kroppen (den får inte gå på dubbla spår). Hunden ska befinna sig i samma läge oavsett om det är höger eller vänster fot, om man backar, går framåt eller snurrar. Det här är en sport som lockat duktiga lydnadsekipage att prova en ny gren.