Bruks och lydnad

BRUKSPROV

Bruksprov är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer.

Om bruksprov

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Specialmoment

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

Spår
I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

Sök
I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Rapport
rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Patrull
I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Skydd
I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

Tävla i bruksprov

För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Dock är specialmomentet skydd endast öppet för bruksraser.

Föraren ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att få delta i tävlingar.

Årligen arrangeras SM i bruksprov dit landets bästa ekipage kvalificerar sig.
_________________________________________________________________________

LYDNAD

Lydnad är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen skall hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd.

Om lydnad

I lydnad skall hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden skall kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Upplevelse av lydnad

Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera grenar. Ekipage som gillar lydnad gillar utmaningar och att få se sin förmåga prövas i hur långt de kan nå.

Ett bra lydnadsekipage har ofta en fin och förtroendefull relation. En person som håller på med lydnad gillar nog ofta klurigheter och blir duktig på att träna detaljer och lösa svårigheter. Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått använd sitt huvud till problemlösning.

Träna lydnad

För att bli framgångsrik i lydnad krävs lyhördhet och kunskap om olika inlärningsmetoder och träningssätt. Innan den egentliga träningen börjar för ett moment bör du se till att ha ett gott samarbete med din hund.

Samarbete tränar du bäst genom lek och enklare övningar både utom och inomhus. Hunden bör ha en förväntan på att det kan hända roliga saker tillsammans med dig. Hunden kan lära sig att om den gör bra saker så får den uppmärksamhet och belöning redan innan momentträningen börjar. Ju bättre samarbete desto bättre förutsättning för lydnad.

Så här tränar du lydnad

Det finns många olika sätt att börja träna för tävlingslydnad. Det vanligaste är nog att man anmäler sig på en kurs på brukshundklubben. Då får man tillsammans med en grupp andra intresserade lära sig grunderna för de olika momenten. Träning måste sedan bedrivas både hemma och på andra platser för att få ett säkert moment.

Man börjar träningen med enkla delar och sätter successivt ihop till ett helt moment. Sen lärs fler moment in och när de är färdiga tränas de med störning och i olika miljöer. När hunden kan alla moment i en klass i olika miljöer och med störning är det dags för prov.

Tävla i lydnad

Tävlingar i lydnad är öppna för alla hundar, vilket innebär att även oregistrerade och kryptochida hundar. Oregistrerade hundar skall ha tävlingslicens för att få tävla.

För deltagande i lydnad krävs att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. För deltagande i internationellt lydnadsprov elitklass krävs att hunden uppnått 15 månaders ålder dagen före tävlingstillfället.

Vid lydnadsprov (annat än SM) arrangerat av klubb inom SBK-organisationen krävs enligt regelverket medlemskap i SBK och man kan då bara representera en SBK-klubb (lokal- eller rasklubb) som man är medlem i.

Tävlingar och mästerskap

Tävlingar finns på både nationell och internationell nivå. Svenskt mästerskap arrangeras i lydnad för dem som kvalat sig dit. Det utsedda landslaget i Sverige kan tävla på nordiskt mästerskap och världsmästerskap.

Titlar att vinna

  • Lydnadsdiplom, titel klass I, LP I kräver tre 1:a pris i klass I på lydnadsprov. Hund som uppnår 160 poäng tilldelas 1:a pris.
  • Lydnadsdiplom, titel klass II, LP II kräver tre 1:a pris i klass II på lydnadsprov. Hund som uppnår 160 poäng tilldelas 1:a pris.
  • Lydnadsdiplom, titel klass III, LP III kräver tre 1:a pris i klass III på lydnadsprov. Hund som uppnår 255 poäng tilldelas 1:a pris.
  • Lydnadsdiplom, titel elitklass, LP ELIT kräver tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov. Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris.

Ett riktigt duktigt ekipage kan bli lydnadschampion och då krävs tre förstapris i elitklass lydnad, varav ett 1:a pris måste vara erhållet efter 2007-01-01. För hanhund krävs även intyg om godkänd testikelstatus.

Klasser att tävla i

Man kan tävla i klass 1(I), 2(II), 3(III) och elitklass.

Att kombinera med lydnad

Lydnad ingår som en naturlig del i många av de andra grenarna och passar ihop med de flesta hundsporter. Det viktigaste är att föraren ser till att hans eller hennes hund får lämplig och lagom mycket träning som ger omväxling, glädje och utveckling. Lydnad skall vara kul och utvecklande, både för hund och förare, om man vill komma långt.