Stuga

Sammankallande
Mikael Sätterlund (SK)

Övriga
Lennart Wilhelmsson
Bruno Lindstedt